Zaštita osobnih podataka

Privola za obradu vaših osobnih podataka

Odabirom „kvačice“ u kontakt formi koja se nalazi na web adresi: www.balvjencanja.com.hr dajem privolu društvu BAKIN d.o.o. (u nastavku: Voditelj obrade) da prikuplja moje osobne podatke – ime i e-mail adresu (u nastavku: osobni podaci), te da ih obrađuje na način da mi putem moje e-mail adrese odgovori na upit koji sam postavio putem kontakt forme. Osobni podaci mogu se koristiti samo u svrhu odgovora na moj upit. Mojim osobnim podacima pristup mogu imati samo ovlaštene osobe Voditelja obrade zadužene za odgovor na upite posjetitelja web stranice, i to samo u svrhu koja je gore navedena. Voditelj obrade poduzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka. Voditelj obrade osobnih podataka će brisati moje osobne podatke protekom godine dana od dana nakon što zaprimim odgovor na svoj upit. Ovu privolu dajem dobrovoljno, te potvrđujem da sam upoznat kako u bilo koje vrijeme mogu povući ovu privolu bez bilo kakvih negativnih posljedica. Također sam upoznat da sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka, mogu pod određenim uvjetima, koristiti svoja prava da dobijem potvrdu o obradi, izvršiti uvid u svoje osobne podatke, ispraviti ili dopuniti svoje osobne podatke, prigovoriti daljnjoj, ili prekomjernoj obradi, blokirati nezakonitu obradu, zatražiti brisanje svojih osobnih podataka, te zaprimiti presliku osobnih podataka radi prijenosa drugom voditelju brade. Upoznat sam i sa pravom na povlačenje ove privole, koju mogu povući slanjem e-mail poruke na adresu: info@balvjencanja.com.hr, te sam upoznat da povlačenje ove privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Ovime potvrđujem da sam od strane Voditelja obrade upoznat kako sve informacije koje se odnose na obradu osobnih podataka mogu provjeriti i dobiti putem e-maila: info@balvjencanja.com.hr. Upoznat sam da u vezi povrede svojih prava mogu podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 


 

Na temelju čl. 13. Opće uredbe o zaštiti podataka (EU) 2016/679, BAKIN d.o.o., kao Voditelj obrade, pruža vam sljedeće

 

INFORMACIJE O OBRADI OSOBNIH PODATAKA
POSJETITELJA WEB STRANICE

www.balvjencanja.com.hr

Voditelj obrade osobnih podataka:
BAKIN d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 D,
10000 Zagreb

 

Svrha obrade osobnih podataka:
Obrada osobnih podataka posjetitelja web stranice www.balvjencanja.com.hr koji putem formulara kontaktiraju Voditelja obrade.

 

Pravna osnova obrade osobnih podataka:
Privola posjetitelja web stranice.

 

Primatelj osobnih podataka:
Organizatori manifestacije “Bal vjenčanja”

 

Razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni:
Osobne podatke posjetitelja web stranice koji Voditelja obrade kontaktiraju putem formulara, Voditelj obrade briše protekom roka od godine dana od dana kako je Voditelj obrade odgovorio na upit posjetitelja web stranice.

 


 

BAKIN d.o.o. kao Voditelj obrade osobnih podataka ovime vas obavještava da kao ispitanik imate pravo od BAKIN d.o.o. zatražiti pristup vašim osobnim podacima i ispravak ili brisanje vaših osobnih podataka ili ograničavanje obrade vaših osobnih podataka, imate pravo na ulaganje prigovora na obradu takvih, te imate pravo na prenosivost podataka. Privolu koju ste dali za obradu vaših osobnih podataka možete u svakom trenutku povući, i to slanjem e-mail poruke na adresu info@balvjencanja.com.hr. Povlačenje privole neće imati utjecaj na zakonitost obrade osobnih podataka na temelju dane privole prije njezina povlačenja. Osim toga imate pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da postoji povreda obrade vaših osobnih podataka. Pružanje vaših osobnih podataka: imena i e-mail adrese nužno za slanje upita putem formulara koji se nalazi na web stranici Voditelja obrade, tako da postavljanje upita Voditelju obrade putem online formulara neće biti moguće ako ne pružite Voditelju obrade navedene osobne podatke.